تبلیغات
عربی دبیرستان - نمونه سوال عربی 2 دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمر درخرداد1393

نمونه سوال عربی 2 دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمر درخرداد1393


 نمونه سوال عربی 2 دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمر درخرداد1393

لطفا دقّت کنیدجواب هرسوال با رنگ آبی یا نوشته شده ویا علامت زده شده است

عبارات زیر را ترجمه کنید

1) اللهُمَّ انهَجْ لی إلی مَحَبَّتِکَ  سَبیلاً سَهلَةً.

خدایا راه آسانی به سوی محبت خودت به من نشانده.

2)ساعدَنی فی هذا الصّیدِ أحَدُ ساکنی الجزیرة.

یکی ازساکنان جزیره در این شکار به من کمک کرد

3) هَلْ تَأمَّلتُمْ حَولَ سَببِ خَلقِ هذا الجمالِ فی الطَّبیعة؟

ایادرباره آفرینش این زیبایی درطبیعت فکر کردید 

4) لاتُـنـزِلُ الـنّعَمْ مِن السّماءِ جاهزةً بَلْ هیَ ثَمرةُ الكَدِّ.

 نعمت ها ازآسمان آماده فرود نمی آیند بلکه آن ها نتیجه ی تلاش وکوشش هستند

5)هؤلاءِ العُظماءِ تَحَمّلوا المصاعِبَ وآلاماً کثیرةً فی حیاتهم.

((این بزرگان مصیبت ها دردهای زیادی در زندگی خودتحمل کردند))

6)إنَّ اللهَ أنزَلَ مِنْ السَّماءِ ماءً فَتُصبِحُ الإرضُ مُخضَرةً .

همانا خداوند ازآسمان آبی نازل کرد پس زمین سرسبز شد

7)حیاةُ العُظماءِ مَشعلٌ لِهدایةِ الأجیالِ.

زندگی بزرگان چراغ هدایت نسل هاست

8) قَد اُستُشهِدَ عَددٌ مِن خِیـرةِ صَحابة رسول اللهِ.

تعدادی از بهترین یاران رسول خذا به شهادت رسیدند.

متن زیر را بخوانید وبه سؤالات آن پاسخ دهید:1/5نمره

كانَ المنصورُ ذاتَ یومٍ یَتحدّثُ مَعَ الإمامِ الصادق(ع) بِكُلِّ إجلالٍ واحترامٍ ، فَحَطّتْ ذبابةٌ علی وجه المنصوروأنفه ، فطَردها،ولكنّها رجعَتْ حَتّی ضَجِرَمِنها


وقالَ: لِـمَ خَلَقَ الله الذبابَ یا أباعبدالله؟ قالَ الإمامُ(ع):لِیُذِلَّ بِه أنوفَ الجبابرة

1) كلمات  خط كشیده شده را اعراب گذاری كنید 

الصادقُ     وجهِ

2) أینَ حَطّتْ الذبابةُ ؟حَطّتْ الذبابة علی وجه المنصوروأنفه. 

3)کیفَ یَتحدّثُ المنصور مَعَ الإمامِ الصادق(ع) ؟

یَتحدّثُ المنصورمَعَ الإمامِ الصادق(ع) بِكُلِّ إجلالٍ واحترامٍ.

آنچه خواسته بنویسید: 5/1نمره                                           

1)به فارسی : المسرحیّة..   2) به عربی  :نقشه................

3)المتضاد:التَّفائل................      4)المترادف: البُؤسُ....................

 1-  نمایش نامه   2- الخطّة        3- التّشاؤم      4- الفقر

 5)جمله را به عربی بنویسید:

 آنان علم را می جویندوتنبلی نمی کنند.

هم یطلبون العلمَ ولا یَکسلونَ

ترجمه صّحیح را معین كنید :نمره                                       

الف)كانَ المسلمون قداكتَسَبوا مكانةٌ عِلمیّةً رفیعةً. 

 1)مسلمانان مكان علمی بلندی رابدست آوردند.{  }  2) مسلمانان مكان علمی بلندی رابدست آورده بودند.{  }

 ب ((هؤلاء العلماء مجتهدونَ))        

1)آن علماء ؛کوشا هستند.{  }   2)این ؛ علماء کوشا  هستند{  }   3)این ها ؛ علماء کوشایی هستند{  }

اشتباهات ترجمه راتصحیح كنید1/5نمره :(درهرعبارت 2مورد)

1) لَقَد تَحَمّلَ شَمّاسٌ تَعذیباً شَدیداً  بِسَبَبِ اسلامـه. (قطعا شماس شکنجه ی فراوانی را به خاطرمسلمانی اش دید)

 سخت (بسیاری)  -- تحمل کرد

2)هو خیرُ شبابِ المدینة.آسِفاً علی فُقدانه مِن بین الشباب.

(اوبهترین انسان مدینه است به خاطر ازدست دادنش ازمیان جوانان چه کنم ؟)

 جوان  -- متأسفم

3)قالت الأعرابُ آمَنّا قُل لَم تؤمِنو ولکِن قولوا أسلَمنا:

 (اعراب گفتند:ایمان آوردیم.بگوایمان نمی آ وریدبلکه بگوییداسلام می آوریم)

نیا وردید --اسلام آوردیم

کدام گزینه باتوجه به اعراب کُّل کلمات صحیح نیست.5/نمره                                                                                                      

1) أَرسَلَ اللهُ إلـی فرعونِ رسولاً.{  }     2)أنا أُسافِرُ إلـی المناطقِ المختلفةِ.{  }


جواب مناسب را انتخاب كنید:5/1نمره

1) المؤمناتُ.........عَلی الله (تَتَوَکَّلُ, یَتَوَکَّلُ , یَتَوَکَّلُن)      

2)إنّ اللهَ لایُحِبّ (المعتدیَ.المعتدیُ.المعتدیِ)

3) المرأةُ المؤمنةُ........مِن التَّکاسُلِ (مُنِعَ, مُنِعَت ,مَنَعوا)    

4)لا...  . ....أقطعُ مِن الحقّ(سیفَ.السیفَ.سیفُ)

5)الکُفّارُ لا.......بماأنزَلَ الله(یؤمنوا , یؤمنونَ , یؤمنُ )       

6)إنّ البلاءَ للمؤمنِ…….(امتحانٌ ، امتحاناً ، امتحانٍ)

انواع معارف رامعین كنید: 5/نمره                                       

إنَّ هــذا الــقُرآنَ یَهدی.

هــذا  (معرفه اسم اشاره )الــقُرآنَ (معرفه به ال )

 علامت اعراب فرعی را دركلمات عبارت زیر معلوم كنید:5/نمره                         

1)لَقَد کانَ فی یوسفَ وإخوته آیاتٌ لِلسّائلینَ.

یوسفَ ( اسم غیر منصرف مجرور به اعراب فرعی فتحه بجای کسره )

لِلسّائلینَ.(اسجمع مذکر سالم ومجرور به اعراب فرعی یاء

موصوف و صفت  را در جمله زیر مشخص كنید: 5/نمره                          

العِلمُ کَنزٌ لایَنفَدُ

کَنزٌ (موصوف اسم نکره ) لایَنفَدُ(جمله وصفی ) صفت

ترجمه را کامل كنید :2نمره

2) إنَّ اللهَ أنزَلَ مِنْ السَّماءِ ماءً فَتُصبِحُ الإرضُ مُخضَرةً.(همانا خداوند از..........آبی نازل کرد پس زمین...........)

آسمان -- سرسبز شد

2) فَجأةً انتَخَبَ المُدیرُ شابّاً,کانت تجارُبهُ قلیل. (......... مدیر جوانی را انتخاب کرد که تجربه هایش ........ بود)

ناگهان -- کم

3)لَم یُؤسَّسْ  هذا المسجدُ الا لِإكتِسابِ الثّوابِ. (...........مسجد جز برای كسب ثواب ایجاد ...........است )

این -- نشده 

4)إلهی قًد سَتَرتَ عَلّیَ ذنوباً فی الدّنیا وأنا أحوَجُ إلی سَترها فی الآخرة .

((خدا یا دردنیا گناهانی را بر من...........درحالی که من به پوشاندن آن ها درآخرت .............)

پوشاندی -- محتاجترم 

نوع فعل مضارع را درعبارات زیر معیّن  كنید.1نمره                                                                                            

1)إن تَنصروا اللهَ یَنصُرکُم.تنصروا (فعل شرط مضارع مجزوم یَنصر (  فعل جواب شرط مضارع مجزوم

 2) ألا تُحبُّ أن یَغفِرَ اللهُ لَکَ.تُحّبُ (مضارع مرفوع أن یَغفِرَ (مضارع منصوب)


اسمَ  وخبرافعال ناقصة وحروف مشبهه را مشخص كنید.1نمره

1)كانَ اللهُ نما تَعملونَ محیطاً.اللهُ ( اسم کان ومرفوع ) محیطا (خبر کان ومنصوب)  

2)لَعَلَّ  الشَبابَ یَعودُ یوماً.السُّرورَ  ( اسم لیتَ ومنصوب )   دائمٌ  ( خبر لیتَ ومرفوع)


اشتاهات عبارت زیر  را بادلیل تصحیح كنید :1نمره

أصبَحَ الأمامَ الخُمینی (ره) قُدوةٌ لِلعالَمِ.(دومورد)

الإمامُ (اسم اصبح ومرفوع)      قُدوةً (خبر اصبح ومنصوب)  

باتوجه به نقش كلمات خط كشید جواب درُست را انتخاب كنید: 5/نمره                                                                                            

ب)هَلَکَ مَن لیسَ لَهُ حَکیمٌ :          

1) فاعل ومرفوع تقدیراً       2) فاعل و مرفوع محلا      3) مفعول ومنصوب محلاً     4) مفعول و منصوب تقدیراً    

 جمله را مجهولِ كنید: 5/نمره                                           

یَعرِفُ النّاسُ الأصدقاءَ الأوفیاءَ عند الشَّدائد

یُعرَفُ الأصدقاءُ الأوفیاءُ عیندَ الشَّدائد.

تحلیل صرفی  ونقش كلمات خط كشیده شده رابنویسید (تجزیه وترکیب) 2نمره        

((ختامه مِسکٌ وفـی  ذلکَ فَلیتنافَسِ الـمتنافِسونَ))

ختامُ .................................................. ..........................//.........

اسم , مفرد , مذکر , جامد , معرب , معرفه به اضافه , منصرف , // مبتدا ومرفوع

مِسکٌ :.................................................. ..........................//.........

اسم ؛ مفرد , مذکر , جامد , معرب , نکره , منصرف , // خبر ومرفوع

 

یتنافَسِ.........................................................................//.................

فعل  , المضارع , ثلاثیٌ مزیدٌ , ازباب تفاعل , الغائب ,  معلوم , معرب , لازم//فعل وفاعل

مُتَنافِسونَ.................................................. ..........................//......... 

  اسم , جمع , مذکر , مشتق , معرب , معرفه به ال , منصرف , صحیح الآخر// فاعل ومرفوع  

موفق باشید:علی پوردبیر عربی دبیرستان ایثار گران شهرستان کاشمر           [ سه شنبه 19 فروردین 1393 ] [ 10:41 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]
ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید از خـواجـه آن خـانـه نـشـانـی بـنـمایـیـد یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید یک گوهر جان کو آگر از بحر خدایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است پشتم به سان ابروی دلدار پرخم است غم شربتی زخون دلم نوش کرد و گفت این شادی کسی که در این دور خرم است تنها دل منست گرفتار در غمان یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟ زین سان که می دهد دل من داد هر غمی انصاف ملک عالم عشقش مسلم است دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت آیا چه جاست این که همه روزه با نم است خواهی چو روز روشن دانی تو حال من از تیره شب بپرس که او نیز محرم است ای کاشکی میان منستی و دلبرم پیوندی این چنین که میان من و غم است "سعدی

کد حدیث

کد حدیث

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

ابزار هدایت به بالای صفحه

تقویم شمسی

  • کد نمایش افراد آنلاین