تبلیغات
عربی دبیرستان - متن وترجمه درس نهم عربی 2

متن وترجمه درس نهم عربی 2

الدّرس التّاسع ﴿ لَیسَ لِلإنسانِ إلّا ما سَعَی﴾ انسان چیزی ندارد مگر آنچه با سعی بدست آورده است

یَبْحَثُ النّاسُ فـﻰ مَسیـرِهِم نَحْوَ أهدافِهم عن نَماذِجَ مِثالیَّةٍ ، لِیجْعَلوهُم أسوةً لأنفُسِهِم.

.مردم در مسیرشان به طرف اهداف خود در جست و جوی الگوهای برتر هستند تا آن ها را الگویی برای خودشان قرار دهند.

حیاةُ الْعُظَماءِ مَشْعلٌ لِهدایةِ الأجْیالِ ، و مَنْ لَم یَجْعَلْها وسیلةً لِهدایتِه یَضِلَّ "هَلَكَ مَن لیس لَهُ حكیمٌ یُرْشِدُهُ!

زندگی بزرگان مشعلی برای هدایت نسل هاست و هر كس آن را وسیله ای برای هدایت خودش قرار ندهد. گمراه می شود. " كسی كه دانشمندی ندارد كه او را راهنمایی كند، هلاك می شود

ولكن كیف هؤلاء أصْبَحوا أئمَّةً لِلآخَرینَ و كیف خُلِّدَتْ أسْماؤُهُم فـﻰ التّاریخِ؟!

 ولی چگونه اینان پیشوایان دیگران شده اند و چگونه نام های آنان در تاریخ جاویدان شده است

إلَیْكَ الآنَ بعضَ الإشاراتِ إلـی میزاتِ هؤلاءِ الْعُظَماءِ:اَلاجتهادُ و الثَّباتُ

؟و اینك پاره ای اشاره ها به ویژگی های این بزرگان : تلاش و پایداری .

لَیْسَتِ الرّاحةُ إلا بَعدَ التَّعَبِ و لا تَنْزِلُ النِّعَمُ مِنَ السَّماءِ جاهِزَهً بَل هىثَمَرةُ الْكَدِّ و تَحمُّلِ الْمَشَّقةِ.

آسایش جز بعد از رنج و خستگی نیست و نعمت ها از آسمان آماده فرود نمی آیند بلكه ثمره ی رنج و تحمّل سختی هستند.

بِقَدْرِ الْكَدِّ تُكْتَسَبُ الْمَعالـى ومَن طَلَبَ الْعُلَـی سَهِرَ اللَّیالـى:

 به اندازه ی رنج بلندی ها به دست می آید. و هر كس بلندی بخواهد، شب ها بیدار می ماند.

إنَّ الطَّبیبَ الْمُسلمَ زكریّا الرّازىَّ كانَ قد بَدِأ بِدِراساتِهِ الطِّبیَّةِ فـى الأرْبَعیـنَ من عُمرِهِ، لكنّهُ وصَلَ إلـی أهدافِهِ ، لأنّهُ كان دَؤوباً فـى أعمالِهِ.

پزشك مسلمان زكریّای رازی تحصیلات پزشكی اش را در چهل سالگی شروع كرده بود ولی به اهداف خود رسید.زیرا او در كارهایش با استقامت و پركار بود.

كان میكِل أنْجِلو یقولُ : لَو عَلِمَ النّاسُ ما تَحَمَّلْتُ مِنَ الْمشا كِلِ و الْكَدْحِ فـى الْحیاةِ ، لَما تَعَجَّبوا مِن أعمالـى الفنیَّةِ .

میكل آنژ می گفت: اگر مردم آنچه را از مشكلات و زحمت در زندگی تحمّل كرده ام می دانستند؛ از كارهای هنرمندانه ام تعجّب نمی كردند.

اَلْفقر: فقر

لو نَظَرْنا إلی تاریخِ حیاةِ الْعُظَماءِ لَوَجَدْنا أنَّ هؤلاءِ تَحَمَّلوا الْمَصاعِبَ و تَجَرَّعوا آلاماً كثیـرةً فـى حیاتِهِم.

اگر به تاریخ زندگی بزرگان بنگریم در می یابیم كه اینان سختی ها را تحمّل كرده اند و دردهای بسیاری در زندگیشان تحمّل كرده اند . (نوشیده اند: سركشیده اند)

كان الْفارابـىُّ - و هو من خِیَرَةِ علماءِ عصْرِهِ - یسهَرُ اللَّیْلَ لِلمطالعةِ وما كان فـى بیتِهِ مصباحٌ ؛ فیذهَبُ إلـی خارجِ الْبیتِ لِیُطالِعَ فـى ضَوءِ قِنْدیلِ الْحُرّاسِ !

فارابی ، ‌از بهترین دانشمندان عصر خود، شب برای مطالعه بیدار می ماند و در خانه اش چراغ نبود، پس به بیرون خانه می رفت تا در نور چراغ نگهبانان مطالعه كند.

جان جاك رُوسّو كان خادماً فـى بُیوتِ الأغنیاءِ. و كان یقول دائماً : لقد تَعَلَّمْتُ أشیاءَ فـى مَدارِسَ عَدیدةٍ ، ولكنَّ المدرسةَ الَّتـى اكْتَسَبْتُ فیها أعْظَمَ الْفوائِدِ هى مدرسةُ الْبُؤسِ و الْفقرِ!

ژان ژاك روسو در خانه های ثروتمندان خدمتگزار بود و همیشه می گفت:‌در مدارس متعدّد چیزهایی یاد گرفتم ولی مدرسه ای كه بزرگ ترین چیزهای سودمند را در آن به دست آوردم؛ مدرسه ی بینوایی و فقر بود!

نعم ! هذه هى شَریعةُ الْحیاةِ : عملٌ و كَدْحٌ و نَصَبٌ و عَناءٌ، یَعقِبُها نعیمٌ و رَفاهٌ و راحةٌ و هَناءٌ!

بله ! این قانون زندگی است. كار و زحمت و فرسوده شدن و رنج كه به دنبال آن نعمت و رفاه و راحتی و گوارایی می آید.

اَلأخلاق( اخلاق)

النَّجاحُ فـﻰ الْحیاةِ یَتَرتَّبُ علـی التَّحَلّـى بالأخلاقِ الْفاضلةِ . هذا هو أمیـرُ الْمؤمنیـنَ علـىّ (ع) یقول :

موفّقیّت در زندگی مترتّب است بر آراسته شدن به اخلاق خوب. این امیر مؤمنان علی (ع) است كه می گوید:

" مَن نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنّاسِ إماماً، فَلْیَبْدَأ بِتَعلیمِ نَفْسِهِ قبلَ تعلیمِ غیْرِه.

هر كسی خودش را پیشوای مردم قرار دهد ،پس باید پیش از آموزش دیگری خودش را آموزش دهد.

قد جاء فـى ترجَمةِ الْعالِمِ الْجلیلِ و الْفیلسوفِ الْكبیـرِ " مُلا صَدرا " أنّه ما كان یَقْبَلُ تِلمیذاً إلا بِأربعةِ شُروطٍ:

در شرح حال دانشمند باشكوه و فیلسوف بزرگ ملّا صدرا آمده است كه او شاگردی را نمی پذیرفت مگر به چهار شرط:

1-أنْ لا یَرْتَكِبَ الْمعاصىَ                    2-أنْ لا یَطْلُبَ الْعِلْمَ لِلوصولِ إلـی مَنْصِبٍ دُنْیَوىٍّ.

1-اینكه مرتكب گناهان نشود.            2- اینكه علم را برای مقام دنیایی طلب نكند. (نخواهد)

3-أنْ لا یَطْلُبَ الْمالَ إلّا بِالْكَفافِ.         4-أنْ لا یُحاكـﻰَ الآخَرینَ و یَعْتمدَ علـی نَفسِهِ.

3-اینكه مال را جز به قدر نیازنخواهد      4-اینكه از دیگران تقلید نكند و به خودش اعتماد كند.

موضوع: عربی دوم دبیرستان کلیه رشته ها،
[ شنبه 10 خرداد 1393 ] [ 08:44 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]
ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید از خـواجـه آن خـانـه نـشـانـی بـنـمایـیـد یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید یک گوهر جان کو آگر از بحر خدایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است پشتم به سان ابروی دلدار پرخم است غم شربتی زخون دلم نوش کرد و گفت این شادی کسی که در این دور خرم است تنها دل منست گرفتار در غمان یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟ زین سان که می دهد دل من داد هر غمی انصاف ملک عالم عشقش مسلم است دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت آیا چه جاست این که همه روزه با نم است خواهی چو روز روشن دانی تو حال من از تیره شب بپرس که او نیز محرم است ای کاشکی میان منستی و دلبرم پیوندی این چنین که میان من و غم است "سعدی

کد حدیث

کد حدیث

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

ابزار هدایت به بالای صفحه

تقویم شمسی

  • کد نمایش افراد آنلاین